Yritys  |   Testiversiot  |   Tiedotteet  |   Palaute

                                    
 
 
 
     

Axence Software
nVision Professional

Network Automation
AutoMate
AutoMate BPA Server

SolarWinds Dameware
DameWare Remote Support
DameWare MRC

SolarWinds
Verkonhallinta
Järjestelmänhallinta
Tietoturva
Tietokantahallinta
IT-tuki

SystemTools Software
Hyena
SystemTools Commander

triCerat
ScrewDrivers
Simplify Suite

Viavi Solutions
Observer Analyzer
GigaStor

 

Axence Software

DameWare Development

Network Automation

SolarWinds

SystemTools Software

triCerat

VIAVI - Observer

 

Axence nVision Professional - Verkon ja siihen kytkettyjen laitteiden valvonta ja hallinnointi

Axence nVision Professional -ohjelmiston avulla voit etsiä verkon laitteet ja monitoroida palvelimia, sovelluksia, palveluita, SNMP-laitteita ja käyttäjätoimintoja. nVision tarjoaa myös laitteisto- ja ohjelmistoinventaarin sekä raportoinnin tarkasteltavan ympäristön eri osa-alueista.

Verkon monitorointi

nVision auttaa varmistamaan, että jokainen verkon laite toimii asiaankuuluvasti. Se voi tarkistaa jatkuvasti, että sähköpostipalvelin lähettää ja ottaa vastaan sanomia, tietokantapalvelin toimii moitteetta, verkkolevyillä on riittävästi tilaa, internet-yhteys toimii ja niin edelleen. Jos havaitaan ongelmia, asiasta lähetetään ilmoitus halutuille henkilöille ja korjaustoimet voidaan suorittaa automaattisesti.

Laitteisto- ja ohjelmistohallinta

nVisionin automaattisen inventaarin avulla laite- ja ohjelmistokanta pysyy hallinnassa. Turhat ohjelmistohankinnat voidaan välttää, kun tiedetään, mihin hankitut ohjelmistot on asennettu ja kuinka paljon niitä käytetään.

Verkon kehittäminen

Uusien laitteiden tarve on helposti todettavissa, kun nVisionin raportointi näyttää verkon kuorman kasvun. Kehittyneet raportit auttavat tunnistamaan verkon pullonkaulat ja suorituskykynsä rajoilla olevat laitteet, mikä helpottaa verkon kehityssuunnitelmien laatimisessa.

Verkon kartoitus ja visualisointi

nVisionin saa käyttöön nopeasti. Muutamassa minuutissa nVision etsii verkon laitteet myös reitittimien takana olevista naapuriverkoista ja tutkii, mitä palveluita niissä on tarjolla. Laitteet esitetään interaktiivisina karttoina, joissa näkyy kaikki olennaisin informaatio, kuten palvelun vasteaika, palvelun ja laitteen katkoaika, hälytykset ja niin edelleen. Näin ongelmat ovat nopeasti havaittavissa.

Palveluiden ja laitteiden suorituskyvyn monitorointi

Palveluiden ja laitteiden suorituskyvyn tarkkailuun voidaan käyttää joko TCP/IP:n, SNMP:n tai WMI:n rajapintoja. Tarkkailun kohteina voivat olla

 • Järjestelmät: Windows-, Linux- ja Unix-palvelimet, reitittimet, kytkimet, VOIP ja palomuurit
 • TCP/IP-palvelut: HTTP, POP3, SMTP, FTP ja 50 muuta
 • Windows- ja SNMP-suorituskykymittarit: CPU-utilisaatio, muisti, levytila, verkkoliikenne, virhetilanteet jne.
 • Sovellukset: MS SQL Server, MS Exchange, MS IIS, Oracle ja paljon muita
 • Www- ja sähköpostipalvelimet: sivujen latausajat ja sähköpostien todellinen välityksen testaus lähettämällä ja vastaanottamalla postia
 • Verkkoliikenne: reitittimien ja kytkimiin liitettyjen laitteiden liikennettä voidaan tarkkailla
 • Ympäristö: etämodulit voivat tarkkailla lämpötilaa, ilman kosteutta, jännitettä ja niin edelleen

Käyttäjätoimien tarkkailu

nVision näyttää www-sivut, joilla käyttäjä on vieraillut, ja sovellukset, joita käyttäjä on käyttänyt. nVisionin avulla on mahdollista selvittää, kuka käyttää P2P-ohjelmia tai asentaa kiellettyjä sovelluksia. Koska nVision ilmoittaa ongelmista automaattisesti, asiaa ei tarvitse aktiivisesti tarkkailla.

nVisionin avulla saadaan selville

 • Verkkokaistan käyttötilastot ryhmiteltynä protokollan ja verkon (LAN, Internet) mukaan
 • Sovelluksen käyttöajat ryhmiteltynä käyttötyypin (verkkoselailu, chat, työ) mukaan
 • Www-sivut, joilla vierailtu
 • Käyttäjän koneenkäyttöaikatilastot
Lisäksi nVisionin avulla työasema voidaan ottaa etähallintaan.

Laite- ja ohjelmistoinventaari

nVisionin laite- ja ohjelmistoinventaarilla saadaan selville

 • Asennetut ohjelmat ja Windows-päivitykset. Lisäksi voidaan hallita lisenssejä ja ohjelmien käyttöä
 • Laitekokoonpanot (prosessori, muisti, levyt ja niin edelleen
Lisäksi nVision voi ilmoittaa uusista ohjelma-asennuksista ja kokoonpanomuutoksista.

Hälytykset

nVisioniin voidaan määritellä lukuisia hälytyksen laukaisevia tapahtumia. Tapahtumat voivat perustua mihin tahansa tarkkailtavaan parametriin ja palveluun, kuten laite tai palvelu tavoittamattomissa, palvelun hitaat vasteajat, sovelluksen suorituskyvyn aleneminen, hidas www-sivujen latautuminen ja niin edelleen. Kukin tapahtuma voi laukaista yhden tai useamman ilmoituksen tai korjaustoimen.

Raportointi

nVision sisältää useita raportteja ja graafisia esityksiä sekä tosiaikaisena että tilastoituun aineistoon perustuvina kaikista tarkkailtavista kohteista. Myös hälytykset tallennetaan raportointia ja myöhempää analysointia varten.

Muuta

nVision sisältää myös NetTools-ohjelmiston, joka koostuu kätevistä työkaluista: NetWatch, NetSTat, fast trace, lookup, NetCheck, laite- ja porttiselvitys, SNMP-selaus.

Ohjelmistoa on myös mahdollista käyttää selaimella, jolloin useat järjestelmän hallitsijat voivat käyttää ohjelmistoa samanaikaisesti.