Yritys  |   Testiversiot  |   Tiedotteet  |   Palaute

                                    
 
 
 
     

Axence Software
nVision Professional

Network Automation
AutoMate
AutoMate BPA Server

SolarWinds Dameware
DameWare Remote Support
DameWare MRC

SolarWinds
Verkonhallinta
Järjestelmänhallinta
Tietoturva
Tietokantahallinta
IT-tuki

SystemTools Software
Hyena
SystemTools Commander

triCerat
ScrewDrivers
Simplify Suite

Viavi Solutions
Observer Analyzer
GigaStor

 

Axence Software

DameWare Development

Network Automation

SolarWinds

SystemTools Software

triCerat

VIAVI - Observer

 

AutoMate - IT-prosessien automatisointi

AutoMate mahdollistaa manuaalisten toimintojen automatisoinnin ja prosessien virtaviivaistamisen. Sillä voidaan korvata vanhanaikaiset komentojonotiedostot, skriptit ja räätälöity sovelluskehitys kirjoittamatta riviäkään ohjelmakoodia.

AutoMate avulla voidaan

 • Kiihdyttää tietovirtoja, mikä tehostaa tiedon hyödyntäjien työskentelyä, koska nämä pääsevät nopeasti käsiksi uusiin tietoihin
 • Vapauttaa työntekijät aikavievistä toistuvista rutiineista, jolloin he voivat keskittyä tuottavampiin tehtäviin
 • Keskittää resursseja, mikä parantaa IT-prosessien turvallisuutta ja hallintaa
 • Helpottaa yhteistyötä organisaatiossa automatisoiduista prosesseista hyötyvien käyttäjien ja prosesseja automatisoivan IT-henkilöstön välillä
 • Välttää ohjelmointia ja vähentää virheitä, mikä pienentää sovellusten kehitys- ja ylläpitokustannuksia
 • Vähentää rajoitteita, jotka liittyvät vanhanaikaisiin järjestelmiin

AutoMaten ominaisuuksia

Graafinen tehtävien määrittely (Task Builder)

Suoritettavat tehtävät määritellään graafisen käyttöliittymän avulla. Käyttöliittymä sisältää muun muassa mahdollisuuden useiden määritysten samanaikaiseen käsittelyyn, etsii/korvaa-toiminnon ja räätälöitävän käytettävissä olevien toimintojen listan.

Ehdollisuus

Erilaisia ehtoja voidaan käyttää tehtävien suorituksen käynnistämiseksi ja tehtävien sisällä sen etenemisen ohjaukseen.

Yli 450 valmistoimintoa

Saatavilla olevat valmistoiminnot sisältävät tuen muun muassa seuraaville tietojenkäsittelyn osa-alueille: XML, FTP/SFTP, tiedostojen hallinta, SQL, sähköposti, Active Directory, WMI, HTTP, PGP ja kryptografia, DLL-kutsut, VB-skriptit, Excel, käyttöliittymäautomatisointi, pääte-emulointi, Telnet ja SNMP.

Microsoft Excel -integraatio

Microsoft Excel -taulukot voidaan muuttaa helposti käsiteltäviksi AutoMate-tietojoukoiksi.

Ikkunoiden tutkinta -teknologia

AutoMate pystyy näkemään sovellusikkunoiden sisään ja mahdollistaa ulkopuolisten sovellusten integroimisen tehtäviin, vaikkeivät ne tarjoaisi ohjelmointirajapintaa (API).

Secure FTP (SFTP)

Sisäänrakennettu SFTP-, SSL FTP- ja Tumbleweed-tuki turvalliseen ja tehokkaaseen tiedostojen siirtoon verkossa.

Tietokantayhteydet

Mahdollisuus kytkeytyä mihin tahansa SQL-yhteensopivaan tietokantaan OLEDB:n avulla.

Active Directory

Useimmat Active Directory -toimenpiteet voidaan automatisoida käyttäen AutoMaten kykyä luoda, muuttaa, nimetä uudelleen, poistaa, siirtää ja listata AD-objekteja.

Pääte-emulointi

Sisäänrakennettu pääte-emulointi mahdollistaa vanhoihin päätesovelluksiin liittyvien tehtävien automatisoinnin ilman kolmannen osapuolen pääte-emulointiohjelmia ja hankalia kuvaruudun lukuoperaatioita.

Tiedostojen käsittely

Tiedostojen käsittelytoiminnot mahdollistavat tiedostojen ja hakemistojen kopioinnin, siirron, uudelleennimeämisen, poiston ja niin edelleen. Tiedostojen sisältöä voidaan lukea ja kirjoittaa.

Web-palvelut (Web services)

Web Service -toiminto antaa mahdollisuuden hyödyntää pilvilaskentaa. Toiminnolla voidaan ottaa vastaan ja lähettää SOAP-palvelupyyntöjä.

POP3- ja SMTP-sähköposti

Sähköpostia voidaan helposti lähettää SMTP-palvelimen kautta ja ottaa vastaan POP3-sähköpostilaatikkoon ja haluttaessa poistaa sieltä.

AutoMate Professional Edition vs. Premium Edition

AutoMatesta on kaksi versiota: Professional ja Premium. Premium Edition sisältää kaikki Professional Editionin ominaisuudet ja lisäksi seuraavat toiminnot:

 • Active Directory -toiminnot - mahdollisuus luoda, muuttaa ja poistaa Active Directoryn objekteja, ryhmiä ja käyttäjiä
 • Amazon Web Services -toiminnot - mahdollisuus suorittaa toimintoja seuraavissa Amazon Web Services -palveluissa
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
  • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
  • Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
  • Amazon SimpleDB
 • Microsoft Exchange -toiminnot - AutoMatella voidaan luoda, poistaa ja muuttaa Microsoft Exchange -objekteja kuten tapaamiset, tehtävät, kontaktit ja sähköposti.
 • MSMQ (Microsoft Message Queuing) - mahdollisuus automatisoida MSMQ-toimintoja sekä luoda ja poistaa sanomajonoja
 • Pääte-emulointi sisäänrakennettuna - mahdollisuus pääte-istuntojen suoraan automatisointiin SSH-, Telnet- ja COM-porttiyhteyksillä. Tuetut päätetyypit: TTY, VT100, VT220, VT320, TN3270, TN5250 ja ANSI
 • Runtime-tuki - mahdollisuus määritellä tehtäviä siten, että ne voidaan ajaa Runtime-lisenssillä (Runtime-lisenssi myydään erikseen) toisessa tietokoneessa
 • Sharepoint-toiminnot - mahdollisuus hallita listoja, dokumentteja, sivustoja ja rooleja Sharepoint-palvelimilla (Sharepoint 2003, 2007 ja 2010). Voit automatisoida objektien luonnin, poiston ja muutokset.
 • SNMP-tuki - mahdollisuus käynnistää tehtävä SNMP-ilmoituksen perusteella ja lähettää SNMP-sanomia
 • VMware-toiminnot - mahdollisuus suorittaa operaatioita VMware-virtuaalikoneille. Esimerkiksi, käynnistys/sammutus, Reset, Suspend, Pause, rekisteröinti, virtuaalikoneiden listaus, kloonaus, työkalujen asennus, snapshotin luonti ja paluu siihen, tiedosto- ja kansiokäsittely, prosessin lopetus, ohjelman ja skriptin suoritus, kuvaruudun kaappaus, ympäristömuuttujien käsittely jne.

Premium Edition tarjoaa Professional Editionia joustavamman automatisointiympäristön käyttäjille, jotka tarvitsevat tukea vanhoille sovelluksille ja yhtä työasemaa laajemmalle automatisoinnille.

Lisensointi

Network Automation -tuotteet on lisensoitu laitekohtaisesti eli jokainen AutoMatella automatisoitujen prosessien hallintaan, kehitykseen tai suoritukseen käytettävä tietokone tarvitsee lisenssin. AutoMaten lisensointi pääpiirteissään:

 1. AutoMate Professional Edition, AutoMaten perusversio, on suunniteltu työasemaprosessien automatisointiin
 2. AutoMate Premium Edition, AutoMaten laajempi versio, sisältää kaikkien AutoMate Professionalin toiminnallisuuksien lisäksi muun muassa SNMP-, pääte-emulointi- ja Runtime-tuen
 3. AutoMate Runtime -lisenssi mahdollistaa AutoMate Premium Editionilla rakennettujen tehtävien ajamisen toisessa tietokoneessa

AutoMaten perustoimitus sisältää yhden lisenssin tehtävien määrittelyyn ja ajamiseen. Runtime-lisenssit Premium Editioniin myydään erikseen.

Järjestelmävaatimukset

 • Käyttöjärjestelmä - Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
 • Prosessori - Vähintään 2GHz Intel- tai AMD-prosessori, suositus 3GHz moniydin tai nopeampi
 • Muisti - Vähintään 4GB, suositus 6GB tai enemmän
 • Levytila - Vähintään 5GB vapaata levytilaa
 • Näyttö - Vähintään 1280x1024, 32 MB video RAM
 • .NET - Microsoft .NET 4.0 Framework (sisältyy)
 • Installer - Microsoft Windows Installer 4.5 (sisältyy)

Tilaa evaluointiversio