Yritys  |   Testiversiot  |   Tiedotteet  |   Palaute

                                    
 
 
 
     

Axence Software
nVision Professional

Network Automation
AutoMate
AutoMate BPA Server

SolarWinds Dameware
DameWare Remote Support
DameWare MRC

SolarWinds
Verkonhallinta
Järjestelmänhallinta
Tietoturva
Tietokantahallinta
IT-tuki

SystemTools Software
Hyena
SystemTools Commander

triCerat
ScrewDrivers
Simplify Suite

Viavi Solutions
Observer Analyzer
GigaStor

 

Axence Software

DameWare Development

Network Automation

SolarWinds

SystemTools Software

triCerat

VIAVI - Observer

 

AutoMate BPA Server - IT-prosessien automatisointipalvelin

AutoMate BPA Server on Microsoft Windows -järjestelmissä toimiva IT-prosessien automatisointialusta. Monitasoisen arkkitehtuurinsa ansiosta se erottaa korkean tason työnkulun suunnittelun monimutkaisesta yksityiskohtaisten automatisointiprosessien rakentamisesta. Se tarjoaa keskitetyn hallinnan tapahtumaohjatuille automaatiorutiineille, joihin voi ottaa osaa yksi tietokone tai vaikka yrityksen kaikki tietokoneet.

AutoMate BPA Server tarjoaa suuria etuja liiketoimintaa tukevien IT-prosessien hallintaan, integrointiin ja automatisointiin. Se antaa organisaatioille mahdollisuuden virtaviivaistaa prosesseja monipuolisessa IT-infrastruktuurissa, jossa on useiden erilaisten järjestelmien, sovellusten ja verkkojen lisäksi käyttäjiä erilaisissa rooleissa. AutoMate BPA Server nopeuttaa tietovirtoja, jolloin organisaatiot voivat vastata nopeammin asiakkaiden vaatimuksiin ja muuttuviin olosuhteisiin.

AutoMate BPA Serverillä voidaan parantaa organisaatioiden verkkojen ja toimintojen hallintaa, mikä lisää järjestelmien turvallisuutta ja luotettavuutta. Sen "ei koodausta" -lähestysmistavan ansiosta kehityskustannuksia voidaan merkittävästi vähentää poistamalla ohjelmakoodin ylläpito-ongelmia pitkällä aikavälillä. AutoMate BPA Serverin avulla organisaatiot voivat tuntuvasti lisätä tuottavuuttaan.

AutoMate BPA Server avulla voidaan

 • Kiihdyttää tietovirtoja, mikä tehostaa tiedon hyödyntäjien työskentelyä, koska nämä pääsevät nopeasti käsiksi uusiin tietoihin
 • Vapauttaa työntekijät aikavievistä toistuvista rutiineista, jolloin he voivat keskittyä tuottavampiin tehtäviin
 • Keskittää resursseja, mikä parantaa IT-prosessien turvallisuutta ja hallintaa
 • Helpottaa yhteistyötä organisaatiossa automatisoiduista prosesseista hyötyvien käyttäjien ja prosesseja automatisoivan IT-henkilöstön välillä
 • Välttää ohjelmointia ja vähentää virheitä, mikä pienentää sovellusten kehitys- ja ylläpitokustannuksia
 • Vähentää rajoitteita, jotka liittyvät vanhanaikaisiin järjestelmiin

AutoMate BPA Serverin ominaisuuksia

Työnkulkukaavio

Graafinen työnkulkukaavio on korkean tason IT- tai liiketoimintaprosessin graafinen kuvaus.

Hallintakonsoli

Moderni käyttöliittymä, jolla voidaan muun muassa hallita työnkulkukaavioita, tallennettuja objekteja, käyttäjiä, ohjelmamoduleja, raportointia, prosessien tilatietoja ja palvelimen asetuksia.

Graafinen tehtävien määrittely (Task Builder)

Suoritettavat tehtävät määritellään graafisen käyttöliittymän avulla. Käyttöliittymä sisältää muun muassa mahdollisuuden useiden määritysten samanaikaiseen käsittelyyn, etsii/korvaa-toiminnon ja räätälöitävän käytettävissä olevien toimintojen listan.

Objektivarasto

AutoMate BPA Serverillä luodut objektit, kuten suoritettavat tehtävät, tallennetaan automaattisesti objektivarastoon, josta ne on helposti käytettävissä uudelleen vetämällä hiirellä tallennettu objekti työnkulkukaavioon.

Käyttäjätilit

AutoMate BPA Server Enterprise Edition sisältää roolipohjaisen käyttöoikeusjärjestelmän. Salasanoja voidaan ylläpitää joko BPA Serverin toimesta tai Windowsin Active Directoryssa.

Hajautettu tehtävien suoritus

Sen lisäksi, että kokonaiset tehtävät voidaan antaa etäagentin ajettavaksi, tehtävän osiakin voidaan suorittaa eri agenttien toimesta.

Ehdollisuus

Erilaisia ehtoja voidaan käyttää tehtävien suorituksen käynnistämiseksi ja tehtävien sisällä sen etenemisen ohjaukseen.

Yli 230 valmistoimintoa

Saatavilla olevat valmistoiminnot sisältävät tuen muun muassa seuraaville tietojenkäsittelyn osa-alueille: XML, FTP/SFTP, tiedostojen hallinta, SQL, sähköposti, Active Directory, WMI, HTTP, PGP ja kryptografia, DLL-kutsut, VB-skriptit, Excel, käyttöliittymäautomatisointi, pääte-emulointi, Telnet ja SNMP.

Microsoft Excel -integraatio

Microsoft Excel -taulukot voidaan muuttaa helposti käsiteltäviksi AutoMate-tietojoukoiksi.

Ikkunoiden tutkinta -teknologia

AutoMate BPA Server pystyy näkemään sovellusikkunoiden sisään ja mahdollistaa ulkopuolisten sovellusten integroimisen tehtäviin, vaikkeivät ne tarjoaisi ohjelmointirajapintaa (API).

Secure FTP (SFTP)

Sisäänrakennettu SFTP-, SSL FTP- ja Tumbleweed-tuki turvalliseen ja tehokkaaseen tiedostojen siirtoon verkossa.

Tietokantayhteydet

Mahdollisuus kytkeytyä mihin tahansa SQL-yhteensopivaan tietokantaan OLEDB:n avulla.

Active Directory

Useimmat Active Directory -toimenpiteet voidaan automatisoida käyttäen AutoMate BPA Server:n kykyä luoda, muuttaa, nimetä uudelleen, poistaa, siirtää ja listata AD-objekteja.

Pääte-emulointi

Sisäänrakennettu pääte-emulointi mahdollistaa vanhoihin päätesovelluksiin liittyvien tehtävien automatisoinnin ilman kolmannen osapuolen pääte-emulointiohjelmia ja hankalia kuvaruudun lukuoperaatioita.

Tiedostojen käsittely

Tiedostojen käsittelytoiminnot mahdollistavat tiedostojen ja hakemistojen kopioinnin, siirron, uudelleennimeämisen, poiston ja niin edelleen. Tiedostojen sisältöä voidaan lukea ja kirjoittaa.

Web-palvelut (Web services)

Web Service -toiminto antaa mahdollisuuden hyödyntää pilvilaskentaa. Toiminnolla voidaan ottaa vastaan ja lähettää SOAP-palvelupyyntöjä.

POP3- ja SMTP-sähköposti

Sähköpostia voidaan helposti lähettää SMTP-palvelimen kautta ja ottaa vastaan POP3-sähköpostilaatikkoon ja haluttaessa poistaa sieltä.

AutoMate BPA Server Standard Edition vs. Enterprise Edition

AutoMate BPA Serveristä on kaksi versiota: Standard ja Enterprise. Enterprise Edition sisältää kaikki Standard Editionin ominaisuudet ja lisäksi seuraavat toiminnot:

Rajoittamaton määrä etäagentteja

AutoMate BPA Server mahdollistaa tehtävien keskitetyn hallinnan verkossa. Enterprise Editionissa ei ole rajoitusta palvelimeen rekisteröidyille Client Access -lisensseille (CAL). Standard Editionissa maksimimäärä on kymmenen.

Käyttäjätilit

Missä tahansa organsaatiossa voi useita ihmisiä olla tekemisissä automatisoitujen prosessien kanssa. Enterprise Editionissa voidaan jokaiselle käyttäjälle luoda oma tili ja antaa sille käyttäjän oikeuksia rajoittava rooli.

Käyttäjäroolien ja objektien jaottelu

Käyttäjätilit ja -roolit mahdollistavat automatisointiprojektien tarkan hallinnan koko projektin elinkaaren ajan ensimmäisestä kehitysvaiheesta testaukseen ja tuotantovaiheeseen. Tehtäviin voidaan liittää tilatieto, joka kertoo, missä vaiheessa tehtävä on (kehitys, testaus, tuotanto tai arkistoitu).

Tehtävien auditointi

Enterprise Edition antaa mahdollisuuden BPA Serverillä tehtyjen toimenpiteiden jäljittämiseen. Jäljitettäviä toimenpiteitä ovat muun muassa yhteyden muodostus käyttäjään ja työn tai taskin luonti tai poisto. Toimenpiteiden seuranta helpottaa pysymistä yhdenmukaisissa työskentelytavoissa ja ehkäisee kriittisten tehtävien peukalointia.

Enterprise Edition tarjoaa Standard Editionia turvallisemman, organisoidumman, raportoivamman ja hajautetumman suoritusarkkitehtuurin mahdollistavan automatisointiympäristön.

Lisensointi

Network Automation -tuotteet on lisensoitu laitekohtaisesti eli jokainen AutoMate BPA Serverillä automatisoitujen prosessien hallintaan, kehitykseen tai suoritukseen käytettävä tietokone tarvitsee lisenssin. AutoMate BPA Serverin lisensointi pääpiirteissään:

 1. Server-lisenssi - Sisältää kaikki AutoMate BPA Serverin hallinta- ja raportointiominaisuudet sekä hallintakonsolin
 2. Development Tools -lisenssi - Kehitystyökaluilla (Development Tools) luodaan automatisoituja prosesseja ja ne sisältävät Workflow Designer - ja Task Builder -sovellukset
 3. Client Access -lisenssi (CAL) - Yksi CAL mahdollistaa tehtävien suorittamisen yhdessä etäkoneessa (agentissa)

AutoMate BPA Serverin perustoimitus sisältää yhden Server-lisenssin, yhden Development Tools -lisenssin ja yhden Client Access -lisenssin. Development Tools - ja Client Access -lisälisenssit myydään erikseen.

Järjestelmävaatimukset

 • Käyttöjärjestelmä - Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
 • Prosessori - Vähintään 2GHz Intel- tai AMD-prosessori, suositus 3GHz moniydin tai nopeampi
 • Muisti - Vähintään 4GB, suositus 6GB tai enemmän
 • Levytila - Vähintään 5GB vapaata levytilaa
 • Näyttö - Vähintään 1280x1024, 32 MB video RAM
 • .NET - Microsoft .NET 4.0 Framework (sisältyy)
 • Installer - Microsoft Windows Installer 4.5 (sisältyy)
 • Tietokanta - Oracle 10g or higher, MySQL 5.0 tai uudempi, SQL Server 2005 tai uudempi, (SQL Server Express 2008 R2 tulee mukana)

Tilaa evaluointiversio