Yritys  |   Testiversiot  |   Tiedotteet  |   Palaute

                                    
 
 
 
     

SolarWinds Dameware
DameWare Remote Support
DameWare MRC

SolarWinds
Verkonhallinta
Järjestelmänhallinta
Tietoturva
Tietokantahallinta
IT-tuki

SystemTools Software
Hyena

triCerat
ScrewDrivers
Simplify Suite

Viavi Solutions
Observer Analyzer
GigaStor

 

DameWare Development

SolarWinds

SystemTools Software

triCerat

VIAVI - Observer

 

Verkon ylläpitäjä! Hanki edullinen Observer-protokolla-analysaattori verkon valvontaan ja liikenteen analysointiin, niin tiedät, mitä verkossasi tosiasiassa tapahtuu

HUOM. Observer Analyzer 17 julkaistu! Tietoa uusista ominaisuuksista löytyy täältä.

Tietoverkon suunnittelu ja ylläpito on asiantuntemusta vaativa tehtävä. Ilman kunnon analysointi- ja vianetsintävälineitä työ saattaa kuitenkin muuttua aikaa kuluttavaksi ja kustannuksia lisääväksi arpapeliksi. Hankkimalla Observer-protokolla-analysaattorin sinun ei tarvitse enää arvailla, vaan päätöksesi perustuvat faktoihin.

Observer on edullinen, puhtaasti ohjelmallinen Microsoft Windows -perustainen valvonta- ja vianetsintätyökalu. Se muuttaa työasemasi hetkessä tehokkaaksi protokolla-analysaattoriksi. Voit tarkkailla joko LAN-segmenttiä tai erillisten Windows-palveluna toimivien tarkkailumodulien (Remote Probe) avulla monisegmenttistä LANia ja WANia.

Observerin avulla voit valvoa liikennettä ja suorittaa vianetsintää reaaliajassa. Lisäksi ohjelma kerää tilastotietoa päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Saat tilastot haluamaltasi ajanjaksolta selkeinä raportteina ja graafisina esityksinä.

Internet Observer kertoo sinulle käyttäjäkohtaisesti tarkat tilastot internet-liikenteestä. Näet missä on vierailtu ja kuinka paljon vierailut ovat synnyttäneet liikennettä.

Observer voidaan laajentaa Expert Observeriksi tai Observer Suiteksi. Expert Observer sisältää perus-Observerin lisäksi vianetsintää ja suunnittelua helpottavia analysointityökaluja. Observer Suite sisältää perus-Observerin ja Expert Observerin lisäksi SNMP-konsolin SNMP-laitteiden tarkkailuun ja hallintaan, RMON-konsolin RMON1/2- ja HCRMON-laitteiden tarkkailuun ja hallintaan sekä sisäänrakennetun www-palvelimen tilastoraporttien katselemiseksi www-selaimella.

Taulukko eri versioiden eroista

Perus-Observerin sisäinen probe on Advanced Single Probe, Expert Observerin ja Observer Suiten sisäinen probe on Advanced Multi-Probe. Observer-tuotelinja tarjoaa hallintaratkaisut monimutkaisemmillekin LAN/802.11/WAN/Gigabit-ympäristöille.

Observerin avulla voidaan verkko nähdä huomattavasti selkeämmin kuin ilman työkalua. Se näyttää, mitä verkossa todella liikkuu. Observerilla muun muassa

 • Teet työasemastasi hetkessä tehokkaan protokolla-analysaattorin
 • Tarkkailet kaikkia kytkimen portteja
 • Kaappaat, tarkistat ja tulkitset verkkoliikenteen reaaliajassa
 • Seuraat kone- ja sivustokohtaista internet-liikennettä
 • Näet verkossa käytettävät protokollat ja aliprotokollat
 • Tarkistat verkkoon tehtyjen muutosten vaikutuksen suorituskykyyn välittömästi
 • Keräät tilastoja verkkoliikenteestä oikeiden päätösten tekemiseksi
 • Asetat erilaisia lähtöarvoja ja hälytyksiä liikenteen analysointiin ja vianmääritykseen.
 • Saat mahdollisuuden nähdä verkko-ongelmat heti, kun niitä esiintyy
 • Synnytät verkkoliikennettä kokonaiskapasiteetin selvittämiseksi, testaamiseksi tai ongelmien analysoimiseksi
 • Voit monitoroida sekä normaaleja että langattomia verkkoja yhdeltä Observer-konsolilta
 • Näet virheitä tuottavat laitteet Ethernet-, Token Ring - and FDDI-verkoissa

Observerilla voidaan verkkoa tarkastella useista eri näkökulmista, mikä helpottaa verkko-ongelmien analysointia.

Network Instrumentsin Distributed Network Analysis -arkkitehtuuri (NI-DNA) tarjoaa skaalautuvan ratkaisun, jolla voidaan hallita monimutkaisia ja kasvavia verkkoympäristöjä.

Ominaisuuksia

Advanced Expert Probe (myydään erikseen etäsegmentteihin, raportointi joko Expert Observerin tai Observer Suiten konsolile)

Hajautetulla Expert Probella voidaan tehdä liikenteen kaappausta ja reaaliaikainen Expert-analyysi etäpisteessä, mikä mahdollistaa nopeamman ja helpomman vianetsinnän. Prosessointi tapahtuu etäprobessa ja vain tulokset (päivitetyt kuvaruudut) siirretään lokaalille konsolille. Expert Probe tukee kaikkia verkkotopologioita (LAN, 802.11a/b/g, Gigabit, WAN).

VLAN-analyysi

Reaaliaikainen VLAN-tilastointi, jolla tiedot voidaan näyttää joko yhdessä tai erikseen. Verkon ylläpitäjä näkee VLANien kuormat ja voi verifioida VLAN-konfiguraatiot.

VLAN Summary - Tosiaikainen yhteenveto per VLAN.

VLAN Stations – Mahdollisuus määrittää laitekohtaiset kuormat jokaisessa VLANissa.

VLAN Statistics -Tilastot sisältävät

 • vastaanotetut/lähetyt/kaikki paketit
 • vastaanotetut/lähetyt/kaikki tavut
 • broadcast-pakettien määrä
 • multicast-pakettien määrä
 • utilisaatiot

Wireless Expert -hälytykset (Expert Observerin tai Observer Suite)

Mahdollisuus määritellä hälytyksiä useille WLAN-ehdoille. Observerissa on kymmeniä Expert-ehtoja liittyen tietoturvaan ja suorituskykyyn. Tässä muutamia esimerkkejä:

Wireless Security Expert -ehtoja

 • Access Point Encryption Disabled, Enabled
 • Open System or Shared Key Authentication
 • Authentication and Deauthentication Rates
 • Spoofed MAC Addresses
 • Unknown Stations

Wireless Performance -ehtoja

 • Signal Strength and Quality
 • Directed Data Rates
 • Error Rates
 • Association, Reassociation and Disassociation Rates
 • Station Overloads

Laajennettu tiedon haku

 • Mahdollisuus hakea useasta capture-tiedostosta millä tahansa käyttäjän haluamalla ehdolla, esim. MAC- tai IP-osoite, data, teksti
 • Erityisen tärkeää, kun käsitellään suuria määriä kaapattua verkkoliikennettä, esim. gigabitin verkoista ja/tai pitkältä ajanjaksolta
 • Valitse tiedosto tai tiedostot, jotka haluat käydä läpi ja Observer lataa konsolille vain ne paketit, jotka tayttävät hakuehdot

Valmiit raportit (Observer Suite)

Verkon ylläpitäjä voi valita yleisiä, valmiita raportteja tai luoda omia raportteja. Observer tarjoaa yli 20 raporttipohjaa yleisimmin pyydetyistä raporteista, joilla saadaan välittömästi kuva verkon tilanteesta. On helppo valita raportoitavat aikavälit kuten tänään, eilen, viime viikko jne.

Mikä tahansa esiasennettu raportti voidaan muuttaa ja tallettaa pohjaksi myöhempää käyttöä varten.

Observer Suitessa voidaan tunnukset ja käyttötasot määritellä raporttikohtaisesti WWW-julkaisua varten.

Helppo käyttöliittymä hälytyksille

Käyttöliittymän avulla hälytykset voidaan helposti määritelllä mille tahansa probelle ja kaikki hälytykset näkyvät samassa konsoli-ikkunassa. WLAN-ympäristössä hälytyksiä voidaan laukaista minkä tahansa WLAN-toiminnan perusteella. Suodatinpohjaiset laukaisimet mahdollistavat hälytysten joustavan määrittelyn. Esimerkkejä:

 • suodatus oletus-SSID:llä
 • turvapiirteet ei päällä tai alhaisella tasolla
 • tuntemattomat, ei sallitut laitteet
 • ei sallittu, satunnainen tietoliikenne

Network Instruments Management Server (NIMS)

Network Instruments Management Server mahdolllistaa konsolin ja probejen välisten yhteyksien turvallisuuden hallinnan. NIMSin keskitetyn käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnan avulla probe-käyttäjien autentikointi on turvallista ja yksinkertaista. Autentikointi ja oikeuksien hallinta tapahtuu yhdestä pisteestä. Ylläpitäjä voi valita sopivan autentikointimetelmän: joko Active Directory - tai NIMS-autentikointi.

NIMS on erikseen hankittava lisäoptio, joka toimii Advanced Multi-Probejen ja Advanced Expert Probejen kanssa.

SNMP v3 -tuki (Observer Suite)

Voit hyödyntää SNMP v3:n tietoturvaominaisuudet. Observerilla voidaan kerätä tiedot SNMP v3 -laitteista ja määritellä niiden salasana- ja salaus-optiot.


Observer-lisämodulit:

Advanced Single Probe -tarkkailumoduleilla saat näkymän LANin ja WANin eri segmenteistä. Probe toimii Windows 2000/XP/2003/Vista -ympäristöissä ilman erikoislaitteita. Verkkokortin täytyy kuitenkin pystyä lukemaan verkosta
muutkin kuin itselleen tarkoitetut paketit. Advanced Single Probe voi olla yhteydessä kaikkiin Observer-konsoleihin ja siinä on täysi RMON-tuki ja sitä voidaan ajaa joko normaalisovelluksena tai Windows-palveluna. Advanced Single Probe tarjoaa RMONia laajemman toiminnallisuuden. Se voi kerätä tilastotietoa itsenäisesti ilman, että siihen tarvitsee olla yhteydessä Observer-konsolilla. Tuetut verkkoympäristöt ovat Ethernet (10/100/Gigabit), Wireless 802.11b/a/g ja Token Ring (4/16/100Mb).

Advanced Multi-Probe sisältää Advanced Single Proben ominaisuudet. Lisäksi se tukee useaa verkkokorttia ja konsoli-istuntoa samanaikaisesti, heikkoa ja vahvaa salausta modulin ja konsolin välisessä tiedonsiirrossa, monitasoista käyttäjätunnushierarkiaa sekä 4GB muistipuskuria. Tuetut verkkoympäristöt ovat Ethernet (10/100/Gigabit), Wireless 802.11b/a/g ja Token Ring (4/16/100Mb).

Advanced Single Probe ja Advanced Multi-Probe voidaan asentaa myös RMON-probena, joilloin niissä on standardin mukainen RMON1/2- ja HCRMON-tuki. Kaikki 19 RMON-ryhmää on tuettu noudattaen tarkasti RFC-spesifikaatioita. Se voi raportoida kaikille RMON-standardia tukeville RMON- ja SNMP-konsoleille. Tuetut verkkoympäristöt ovat Ethernet (10/100/1000) ja Token Ring (4/16/100).

Advanced Expert Probe sisältää Advanced Multi-Proben ominaisuudet. Lisäksi kaikki dekoodaus ja analyysi tehdään probe-tasolla eikä konsolilla. Konsolin pitää olla joko Expert Observer - tai Observer Suite -konsoli. Tuetut verkkoympäristöt ovat Ethernet (10/100/Gigabit), Wireless 802.11b/a/g, Token Ring (4/16/100Mb) ja WAN.

Lisätarvikkeet

Verkkokortit ethernet-ympäristöön

Observer-ohjelma toimii useiden valmistajien verkkokorttien kanssa moitteettomasti. Ohjelmavalmistajalla on kuitenkin tarjolla myös verkkokortteja (PCMCIA, PCI tai PCI-Express) ajureineen ethernet 10/100/1000 -ympäristöön. Näillä saadaan kaikki ohjelmiston tukemat virheraportointiominaisuudet käyttöön.

 • PCMCIA 10/100 Ethernet Adapter (Intel Chip Set)
 • PCI 10/100/1000 Ethernet Adapter (Single Port) (Intel Chip Set)
 • PCI 10/100/1000 Ethernet Adapter (Dual Port) (Intel Ship Set)
 • PCI-Express 10/100/1000 Ethernet Adapter (Single Port) (Intel Chip Set)
 • PCI-Express 10/100/1000 Ethernet Adapter (Dual Port) 8intel Chip Set)

Verkkokortit WLAN-ympäristöön

 • 802.11 a/b/g PCMCIA adapter
 • 802.11 a/b/g PCI adapter
 • 802.11 g/n PCMCIA adapter
 • 802.11 /b/g/n PCI adapter
 • 802.11 /b/g/n PCI-E adapter

Muuta

Laitteistovaatimukset