Yritys  |   Testiversiot  |   Tiedotteet  |   Palaute

                                    
 
 
 
     

SolarWinds Dameware
DameWare Remote Support
DameWare MRC

SolarWinds
Verkonhallinta
Järjestelmänhallinta
Tietoturva
Tietokantahallinta
IT-tuki

SystemTools Software
Hyena

triCerat
ScrewDrivers
Simplify Suite

Viavi Solutions
Observer Analyzer
GigaStor

 

DameWare Development

SolarWinds

SystemTools Software

triCerat

VIAVI - Observer

 


Hyena versio 13 parempaan Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/10/2012/2016 -hallintaan!

Uudet ominaisuudet löydät täältä.

Hyena pähkinänkuoressa

Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/10/2012/2016 -ympäristöjen hallinta voi olla haastava tehtävä käyttöjärjestelmien tarjoamien hallintaohjelmien avulla. Lisää useita toimialueita, satoja tai tuhansia palvelimia, työasemia ja käyttäjiä ja ennenkuin huomaatkaan, asiat voivat karata käsistä. Hyena-ohjelma on suunniteltu yksinkertaistamaan ja keskittämään kaikkia päivittäin tapahtuvia hallintatehtäviä, tarjoten lisäksi ainutlaatuisia toimintoja järjestelmähallintaan.

Hyenan avulla hallitset kaikkia Windows-järjestelmähallintaan liittyviä toimintoja keskitetysti yhden käyttöliittymän kautta. Hyenan käyttöliittymä näyttää kaiken toimialuetta koskevan yleisinformaation selkeässä hierarkisessa järjestyksessä. Puumaisen rakenteen ansiosta kaikki objektit ovat kaiken aikaa järjestelmän haltijan valvonnassa. Kun objektista tarvitaan detaljitason tietoa avataan "listaikkuna", joka mahdollistaa yhden tai useamman objektin samanaikaisen käsittelyn. Tarkat tiedot jokaisesta objektista saadaan yksinkertaisesti klikkaamalla objektia hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä.

Olipa organisaatiosi käytössä yksi tai useampia toimialueita, hallinta on viimein yksinkertaista Hyenan avulla.

Ohjelman avulla voit mm:

 • luoda, muuttaa, poistaa ja tarkistaa käyttäjiä toimialue-, työasema- ja ryhmätasolla
 • luoda käyttäjille kotihakemisto ja palvelut, jotka sisältävät kaikki tarvittavat tietoturva-asetukset
 • viedä tiedot tekstitiedostoina käyttäjistä, ryhmistä, kirjoittimista, koneista, ryhmän jäsenistä ja palveluista koko verkon osalta toisiin sovelluksiin (esim. Access ja Excel)
 • tarkistaa kaikki yhteiset palvelut ja tiedostot sekä kopioida ja poistaa tiedostot ilman levyjen "mäppäystä"
 • tarkistaa palvelimien tapahtumalokit, istunnot, jaot, prosessit ja avoimet tiedostot
 • tarkistaa ja muuttaa palveluita ja ajureita yhden tai usean koneen osalta samanaikaisesti
 • valvoa useita Windows-palveluita samanaikaisesti
 • hallita jakojen ja tiedostojen oikeuksia ja luoda uusia jakoja sekä tarkistaa kaikki jakojen oikeudet samanaikaisesti
 • ajastaa, poistaa ja hallita työjonoja useiden koneiden osalta samanaikaisesti
 • ajaa alas ja uudelleenkäynnistää useita koneita samanaikaisesti
 • tarkistaa käytettävissä olevan ja käytetyn levytilan usean koneen osalta samanaikaisesti
 • tarkistaa kirjoitinjonot jokaisen kirjoittimen ja työaseman osalta
 • ja paljon muuta!

Kaikki edellä mainitut ominaisuudet sisältyvät Hyena Standard Edition -versioon. Hyena Enterprise Edition mahdollistaa lisäksi MS Exchange- ja MS Terminal Server -käyttäjähallinnan. Enterprise Editionin avulla voit lisätä, muuttaa ja poistaa Exchange -käyttäjiä ja lisätä ja muuttaa Terminal Server -käyttäjäasetuksia.

Hyenan käyttö ja Active Directory

Hyena-ohjelman avulla voit hoitaa käyttäjähallinnan myös, jos käytössäsi on Active Directory. Hallinta voidaan suorittaa kaikilta Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 -työasemilta

Hyena käyttää LDAP-rajapintaa kaikissa Windows-käyttäjähallintotoiminnoissa. Ohjelma havaitsee automaattisesti, mikäli käyttäjä kuuluu Windows-toimialueeseen ja lisää useita uusia toimintoja käyttäjähallintaohjauspaneeliin, mm. Address, Organization, Personal, Security, Notes ja Contact.

Hyena käyttää edistyksellistä tapaa muuttaa vain niitä käyttäjäkenttiä, jotka todella ovat muuttuneet, joten useat järjestelmän haltijat voivat turvallisesti hallita eri osia samalla käyttäjähallintaohjauspaneelilla. Toiminto, jonka ansiosta myös verkkoliikenne pysyy minimaalisena. Hyena sisältää lisäpiirteitä, jotka helpottavat Windows-ympäristön hallinnoijan päivittäistä työtaakkaa.

Hyenan ainutlaatuisia ominaisuuksia ovat mm.

1. Quick Access -toiminto

Hyenan avulla järjestelmän haltija voi luoda pysyvän listan palvelimista ja työasemista, jotka vaativat jatkuvaa valvontaa. Lisäksi Quick Access tarjoaa mekanismin, joka kiertää selausongelmat ja tarjoaa pääsyn aliverkossa oleviin koneisiin pelkän IP-osoitteen perusteella.

2. Logon As..

Joissain verkkokonfiguraatioissa on yksittäisiä Windows-palvelimia ja/tai työasemia, jotka eivät kuulu toimialueeseen. Tämä vaikeuttaa järjestelmän etähallintaa käyttöjärjestelmän omilla hallintaohjelmilla, koska nämä käyttävät sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnusta ja domainia käyttöoikeuksien tarkistamiseen. Hyenan "Logon As.." ominaisuuden avulla järjestelmän haltija voi suorittaa etähallintatehtäviä käyttämällä haluttua käyttäjätunnusta ja salasanaa. Yhdessä Quick Access -toiminnon kanssa tämä tarjoaa ratkaisun laajoissa ja monimutkaissa verkoissa yleiseen ongelmaan.

3. Checking security access on all shares on a server

Windows-hallintavälineillä voidaan tarkistaa jaettujen resurssien käyttöoikeudet vain resurssi kerrallaan. Laajoissa ympäristöissä, joissa jokaisella palvelimella saattaa olla useita satoja jopa tuhansia jaettuja resursseja, on muutosten tekeminen ja resurssien auditointi vaikeaa ja aikaa vievää. Hyenan "View all Access Rights" -toiminnolla saadaan lista jokaisen koneen jaetuista resursseista ja käyttöoikeuksista niihin. Hyenaan sisäänrakennetun lajittelutoiminnon ansiosta voidaan yhdellä hiiren klikkauksella tuottaa selkeä palvelinkohtainen lista kaikista jaettujen resurssien käyttöoikeuksista.

4. Open Files

Hyenan "kuka käyttää tätä tiedostoa" -toiminto tarjoaa sekä palvelin- että käyttäjäkohtaisen näkymän avoinna olevista tiedostoista.

5. Service startup on all services

Hyena näyttää kaikki palveluihin liittyvät tiedot, mukaan lukien palvelun käyttäjätunnuksen ja lataushakemiston samanaikaisesti, joten esimerkiksi palvelujen käyttäjätunnusmuutosten vaikutus voidaan määritellä nopeasti.

6. Service control on multiple computers

Hyenan avulla voidaan usean koneen palveluiden tilaa ja käynnistysasetuksia muuttaa samanaikaisesti.

7. Setting password on account on multiple computers

Voit valita useita koneita Hyenan käyttöliittymän avulla ja määritellä koneisiin käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Näin voidaan helposti yhdenmukaistaa koneiden käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Added global group/user to local group on multiple computers

Hyenan käyttöliittymän avulla voidaan lisätä globaaleja ryhmiä/käyttäjiä paikalliseen ryhmään. Ominaisuus tarjoaa nopean ja helpon tavan muuttaa koneiden paikallisia käyttöoikeuskonfiguraatioita ilman jokaisen koneen käsittelyä erikseen.

9. Setting a local BDC for information retrieval

Tietyt toiminnot, esimerkiksi ryhmää/käyttäjää koskevan informaation muuttaminen, voidaan suorittaa ainoastaan domainin PDC:llä. Joka tapauksessa Hyena sallii paikallisen BDC:n määrittelyn siten, että BDC:tä käytetään kyseisen informaation hakemiseen, joka voi lisätä suorituskykyä huomattavasti listattaessa käyttäjiä, ryhmiä ja ryhmien jäsenyyksiä.

10. Viewing properties of group members and viewing user details

Normaalin käyttäjähallinnan avulla on vaikea tarkistaa ja muuttaa samaan ryhmään kuuluvien käyttäjien oikeuksia. Hyenan hierarkinen rakenne poistaa kyseisen ongelman ja tarjoaa samalla nopean pääsyn yksittäisen käyttäjän oikeuksien tarkistamiseen.

Hyenan avulla voidaan tarkastella kaikkien käyttäjien, tiettyyn ryhmään kuuluvien käyttäjien tai valitun käyttäjäjoukon oikeuksia. Sen ansiosta käyttäjiä koskeva informaatio voidaan lajitella ja tarkistaa esimerkiksi login scriptien ja käyttäjäasetusten osalta järkevällä tavalla.

11. Disk Space

Jokaisella koneella on Hyenan käyttöliittymässä oma levytilaobjekti, jota klikkaamalla saadaan selville jokaisen koneella olevan levyn käytetty ja jäljellä oleva levytila. Levytilaa koskeva informaatio saadaan myös usealta koneelta samanaikaisesti, joten levytilatarkistus on helppoa ja nopeaa.

12. Sending messages to users or computers

Kaikki Hyenan näkymät, jotka sisältävät käyttäjän ja/tai koneen nimen voidaan käyttää lähettämään viestejä Windowsin oman "Net Send" -toiminnon avulla.

13. Ease of changing from one domain to another

Hyena-ohjelmassa kaikki toimialueet näkyvät järjestelmän haltijalle koko ajan puumaisesti. Tämä mahdollistaa nopean liikkumisen eri toimialueiden välillä.

14. Easy access to hidden shares

Käyttöjärjestelmän Resurssienhallinta (Explorer) suunniteltiin alunperin ensisijaisesti loppukäyttäjiä varten, minkä vuoksi se ei näytä piilotettuja jaettuja hakemistoja. Järjestelmän haltijan täytyy joko käynnistää Explorer varta vasten piilotettua resurssia varten tai "mäpätä" levy piilotettuna jaettuun hakemistoon saadakseen hakemiston tiedostot näkyviin. Hyenan avulla pääsee kaikkiin palvelimen jaettuihin resursseihin ja niiden kanssa voi operoida samaan tapaan kuin Explorerillakin.

15. Integrated remote shutdown

Hyenan avulla jokainen yrityksen Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7/8/10/2012/2016 -kone voidaan ajaa alas ja käynnistää uudelleen. Toiminto voidaan suorittaa usealla koneelle samanaikaisesti.

16. Event filtering

Hyena voi lukea, lajitella ja suodattaa koneiden tapahtumalokeja. Tapahtumien skannaaminen on mahdollista useasta koneesta samanaikaisesti tarjoten helpon ja nopean tavan etsiä haluttuja tapahtumia työasemilta.

17. Viewing all rights at the same time

Hyenan "User Rights" -näyttö tarjoaa täydellisen luettelon käyttöoikeuksista ja niiden haltijoista.

18. Viewing all computers across all domains at the same time

Useita toimialueita käyttävissä organisaatioissa tulee vastaan tilanteita, jossa tietyt toiminnot pitäisi suorittaa koneissa, jotka ovat eri toimialueissa. Tämäntyyppiset tehtävät helpottuvat, koska Hyenalla saa yrityksen verkosta koko organisaation laajuisen näkymän, jossa kaikki koneet kaikissa toimialueissa näkyvät samanaikaisesti ja jonka avulla koneita voidaan hallita samanaikaisesti.

19. Group renaming

Hyenan avulla paikalliset ja globaalit ryhmät voidaan nimetä uudelleen. Toiminto yksinkertaisesti vaihtaa ryhmän nimen jättäen ryhmän SIDin ennalleen.

20. Exporting and Copy to clipboard

Hyenan antama informaatio voidaan siirtää joko tekstitiedostoon tai Windowsin leikepöydälle.