Yritys  |   Testiversiot  |   Tiedotteet  |   Palaute

                                    
 
 
 
     

SolarWinds Dameware
DameWare Remote Support
DameWare MRC

SolarWinds
Verkonhallinta
Järjestelmänhallinta
Tietoturva
Tietokantahallinta
IT-tuki

SystemTools Software
Hyena

triCerat
ScrewDrivers
Simplify Suite

Viavi Solutions
Observer Analyzer
GigaStor

 

DameWare Development

SolarWinds

SystemTools Software

triCerat

VIAVI - Observer

 


SystemTools Commander

SystemTools Commander (SysCmd) on järjestelmänhallintatyökalu, joka on suunniteltu helpottamaan toistuvien tehtävien suorittamista Microsoft Windows- ja Active Directory -ympäristöissä. Monista Windowsin standardityökaluista puuttuu mekanismi, jolla voidaan suorittaa sama toimenpide useassa koneessa. Hallittaessa Active Directorya samojen tehtävien suorittamiseen haaskautuu aikaa. Vaikka asiaa voidaan helpottaa skriptien avulla, niiden opettelu, tekeminen ja testaus vievät aikaa.

SysCmd on suunniteltu joustavaksi, mikä mahdollistaa sen käytön useilla eri tavoilla. Ohjelman ensisijainen komponentti on tehtävä (task), joka sisältää suoritettavien toimenpiteiden tiedot. Projektit voivat sisältää useita tehtäviä, jotka suoritetaan tietyssä järjestyksessä. SysCmd käyttää tekstipohjaisia tiedostoja, jotka sisältävät tehtävien tarvitsemat tiedot. Näin on saatu aikaan yksinkertainen ja ennustettava kehys lähes rajattomalle määrälle suoritettavia toimenpiteitä.


Ohjelman ominaisuudet

Active Directory -integraatio

SysCmdin avulla voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa Active Directory (AD) -objekteja, mukaanluettuna käyttäjät, ryhmät, koneet, kontaktit, containerit jne. Lähes mitkä tahansa AD-attribuutit voidaan päivittää, myös moniarvoiset attribuutit.

SysCmd sisältää erityistehtävän AD-käyttäjien ja käyttäjäryhmien hallintaan. Vaihtoehtoisesti AD-ryhmiä ja niiden jäseniä voidaan hallita myös suoraan. SysCmd tukee myös AD-käyttäjän valokuvatietojen tuontia.

Terminal Server ja RAS -tuki

SysCmdin avulla voidaan muuttaa mitä tahansa Terminal Server- tai RAS-kenttää AD- tai Windows NT -tehtävän kautta käyttäen attribuuttien symbolisia nimiä. Terminal Server- tai RAS-attribuutit voidaan sisällyttää samaan syöttötiedostoon muiden AD-attribuuttien kanssa.

Automaattinen kotihakemiston luonti

SysCmd käyttää template-pohjaista mekanismia automaattiseen kotihakemiston luontiin, kun lisätään tai muutetaan käyttäjiä.

SysCmdin kotihakemiston käsittely sisältää hakemiston ja verkkojaon luonnin sekä hakemiston ja verkkojaon käyttöoikeusasetusten asettamisen.

Server/Computer-tehtävät

SysCmd tukee seuraavia palvelimille ja työasemille suoritettavia tehtäviä:

  • Etäjärjestelmän sammutus ja uudelleen käynnistys, sisältäen halutun ilmoituksen lähettämisen etäkoneen käyttäjälle, aikarajan ja muita asetuksia
  • Tietokoneen kuvaustekstin muuttamisen

Työaseman käyttäjä- ja ryhmätehtävät

Työaseman käyttäjä- ja ryhmätehtävät Windows 2000-, XP-, Vista-, Windows 7-, Windows 8-, Windows 8.1- ja Windows 10 -ympäristöissä sisältävät

  • Paikallisten käyttäjätilien luonti ja muuttaminen, mukaanlukien salasanamuutokset
  • Paikallisten käyttäjäryhmien ja niiden jäsenten luonti ja muuttaminen
  • Paikallisten käyttäjäryhmien ja niiden jäsenten kopiointi työasemasta toiseen